Prebujanja

Iz recenzij zbirke Prebujanja

Obdukcija vesti.

Sandra Krkoč, Dnevnik, 1. 4. 2011


Otroška perspektiva avtorju dobro uspeva in vsaj deloma jo ohrani tudi potem, ko pripovedovalec odraste.

Tina Vrščaj, Pogledi, 29. 4. 2011


Branje, ki nam postavi številna vprašanja in ki nam ne pusti zapirati oči pred realnostjo (četudi je kruta), pusti pa nam vsaj sanja(ri)ti.

Daniela Preglau, Bukla, april 2011


Pisava, ki ostro trka na vest vseh nas.

Jasna Vombek, Dnevnik, 5. 7. 2011