PodSrečnoZvezdo

Pregelj je tudi s premikom od fantastike k družbeni realnosti in razkrivanju njenih problemov ohranil kvalitete svojega dosedanjega pisanja. Tudi tokrat je slog na visoki ravni in kot tak ostaja eden njegovih najmočnejših adutov, za razgibanost dogajanja pa tokrat namesto fantastičnih prvin poskrbi množica likov in neprisiljen preplet njihovih življenj. Številčnost nastopajočih pa se izkaže za dvorezen meč, saj po eni strani resda poskrbi za zanimivost zgodbe, vendar se to zgodi na račun manj polnokrvnih likov, ki včasih ostanejo bolj kot ne na ravni skice. Kljub tem manj posrečenim mestom je Pod srečno zvezdo dobro napisan in všečen roman.

Nina Sivec, http://www.ludliteratura.si/, 30.1.2015

 

Pregljev omnibus različnih usod je pripovedno dovolj spretno prepleten, roman je surovo in neolepšano spisano čtivo, ki mu odmik od prejšnje Pregljeve fantastike samo koristi in kaže morda novo smer v avtorjevem pripovednem iskanju.

Matej Bogataj, Mladina 38, 19. 9. 2014

 

Sebastijan Pregelj se je v minulem desetletju uveljavil kot imeniten avtor romanov in kratkih zgodb ... Tudi z romanom Pod srečno zvezdo pisatelj ne popušča. 

Marko Golja, www.rtvslo.si, 30.1.2014

 

Sporočilo romana morda res ni ne izvirno ne pretresljivo, je pa v teh časih opomnik več, da je »tujec« zgolj kategorija, odvisna od perspektive, in da se lahko vsak trenutek vsakdo v očeh drugega prelevi v tujca ... Pregljev roman je obrtniško dovršeno delo, ki z dinamičnim preskakovanjem med zgodbami spretno prepleta na videz nepovezane, razdrobljene zgodbene fragmente v večjo sliko. Učinek je filmski, morda tudi zato, ker je zgodba precej hollywoodska. Kakor nekakšna »črna pravljica« za odrasle z nič kaj pravljičnim izhodiščem.

Ana Geršak, Dnevnik, 22.4.2014

 

V romanu Pod srečno zvezdo Sebastijana Preglja je ostro in neprizanesljivo izrisan odnos do tujcev.

Alenka Zor Simoniti, RTV Slo, 13.5.2014

 

V kratkih in dinamičnih poglavjih, ki spominjajo na filmske prizore, avtor iskrivo prepleta življenja protagonistov vseh družbenih slojev in z obeh strani meje, na ozadju katerih izrisuje težave pretekle in sodobne Evrope

Kristina Sluga; Bukla 97-98